دبیرخانه مرکزی

سامانه انلاين دريافت و ثبت نامه هاي رسمي ادرات و شرکتها در دبيرخانه مرکزی

سامانه پیگیری نامه ها

: تلفن تماس

۹۸۲۱۶۶۹۴۰۱۴۰

ادرس

تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان صدوقی، پلاک 6

ایمیل

ashoura@fnt3d.ir